A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Uczestnicy programu
Aktualności
 
LISTA RANKINGOWA dot. wypłaty wsparcia pomostowego przedłużonego - grupa VI
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim przedstawia listę rankingową wniosków o wypłatę wsparcia finansowego, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów. Lista dotyczy projektu nr POKL.06.02.00-14-033/10 pn. "Moja własna firma", realizowanego na podstawie Umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w ramach Działania 6.2 - "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", Priorytetu VI PO KL - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2012-09-12
 
Informacja
Uprzejmie informujemy, iż w okresie od 20 do 24 sierpnia br. biuro projektu będzie nieczynne. W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 62 736 10 27. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2012-08-06
 
LISTA RANKINGOWA dot. wypłaty wsparcia pomostowego przedłużonego - grupa V
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim przedstawia listę rankingową wniosków o wypłatę wsparcia finansowego, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów. Lista dotyczy projektu nr POKL.06.02.00-14-033/10 pn. "Moja własna firma", realizowanego na podstawie Umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w ramach Działania 6.2 - "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", Priorytetu VI PO KL - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2012-07-25
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE - Grupa VI

dot. uczestników projektu, którzy uzyskali wsparcie finansowe - grupa VI
Uprzejmie informujemy, iż wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego wraz z załącznikami należy złożyć w biurze projektu do dnia 03.08.2012r. do godziny 17.00 (decyduje data wpływu do biura projektu).

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2012-07-18
 
LISTA RANKINGOWA dot. wypłaty wsparcia pomostowego przedłużonego - grupa IV
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim przedstawia listę rankingową wniosków o wypłatę wsparcia finansowego, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów. Lista dotyczy projektu nr POKL.06.02.00-14-033/10 pn. "Moja własna firma", realizowanego na podstawie Umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w ramach Działania 6.2 - "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", Priorytetu VI PO KL - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2012-06-13
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE - Grupa V

dot. uczestników projektu, którzy uzyskali wsparcie finansowe - grupa V
Uprzejmie informujemy, iż wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego wraz z załącznikami należy złożyć w biurze projektu do dnia 11.06.2012r. do godziny 17.00 (decyduje data wpływu do biura projektu).

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2012-05-21
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE - Grupa IV

dot. uczestników projektu, którzy uzyskali wsparcie finansowe - grupa IV
Uprzejmie informujemy, iż wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego wraz z załącznikami należy złożyć w biurze projektu do dnia 30.04.2012r. do godziny 17.00 (decyduje data wpływu do biura projektu).

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2012-03-26
 
LISTA RANKINGOWA dot. wypłaty wsparcia pomostowego przedłużonego - grupa III
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim przedstawia listę rankingową wniosków o wypłatę wsparcia finansowego, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów. Lista dotyczy projektu nr POKL.06.02.00-14-033/10 pn. "Moja własna firma", realizowanego na podstawie Umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w ramach Działania 6.2 - "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", Priorytetu VI PO KL - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2012-03-22
 
Informacja dot. wypłat środków finansowych
Uprzejmie informujemy, iż wypłata zaległych środków finansowych w postaci jednorazowych dotacji inwestycyjnych, podstawowego wsparcia pomostowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego nastąpi po 17 lutym br.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2012-02-13
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE - Grupa III

dot. uczestników projektu, którzy uzyskali wsparcie finansowe - grupa III
Uprzejmie informujemy, iż wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego wraz z załącznikami należy złożyć w biurze projektu do dnia 29.02.2012r. do godziny 17.00 (decyduje data wpływu do biura projektu).

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2012-01-17
 
MONITORINGI - Grupa VI

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 23-25 stycznia br. odbędą się pierwsze monitoringi prowadzenia działalności gospodarczych dla uczestników III edycji projektu - Grupa VI. O dokładnym terminie oraz godzinie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie. Monitoring zostanie przeprowadzony w biurze projektu. Na monitoring należy przygotować następujące dokumenty...

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2012-01-16
 
LISTA RANKINGOWA dot. wypłaty wsparcia pomostowego przedłużonego - grupa II
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim przedstawia listę rankingową wniosków o wypłatę wsparcia finansowego, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów. Lista dotyczy projektu nr POKL.06.02.00-14-033/10 pn. "Moja własna firma", realizowanego na podstawie Umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w ramach Działania 6.2 - "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", Priorytetu VI PO KL - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2012-01-11
 
LISTA RANKINGOWA dot. wypłaty wsparcia pomostowego przedłużonego - grupa I
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim przedstawia listę rankingową wniosków o wypłatę wsparcia finansowego, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów. Lista dotyczy projektu nr POKL.06.02.00-14-033/10 pn. "Moja własna firma", realizowanego na podstawie Umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w ramach Działania 6.2 - "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", Priorytetu VI PO KL - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-12-19
 
Informacja
Uprzejmie informujemy, iż dnia 23.12.2011r. biuro projektu będzie nieczynne. W razie jakichkolwiek pytań w tym dniu, prosimy o kontakt pod numerem telefonicznym 62 736 10 27. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-12-12
 
LISTA RANKINGOWA dot. wypłaty wsparcia finansowego - grupa VI
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim przedstawia listę rankingową wniosków o wypłatę wsparcia finansowego, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów. Lista dotyczy projektu nr POKL.06.02.00-14-033/10 pn. "Moja własna firma", realizowanego na podstawie Umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w ramach Działania 6.2 - "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", Priorytetu VI PO KL - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-12-12
 
MONITORINGI - Grupa V

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 13-15 grudnia br. odbędą się pierwsze monitoringi prowadzenia działalności gospodarczych dla uczestników III edycji projektu - Grupa V. O dokładnym terminie oraz godzinie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie. Monitoring zostanie przeprowadzony w biurze projektu. Na monitoring należy przygotować następujące dokumenty...

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-12-06
 
MONITORINGI - Grupa IV

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 23-25 listopada br. odbędą się pierwsze monitoringi prowadzenia działalności gospodarczych dla uczestników II edycji projektu Grupa IV. O dokładnym terminie oraz godzinie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie. Monitoring zostanie przeprowadzony w biurze projektu. Na monitoring należy przygotować następujące dokumenty...

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-11-17
 
LISTA RANKINGOWA dot. wypłaty wsparcia finansowego - grupa V
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim przedstawia listę rankingową wniosków o wypłatę wsparcia finansowego, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów. Lista dotyczy projektu nr POKL.06.02.00-14-033/10 pn. "Moja własna firma", realizowanego na podstawie Umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w ramach Działania 6.2 - "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", Priorytetu VI PO KL - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-11-07
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE - Grupa II "kwietniowa"

dot. uczestników projektu, którzy uzyskali wsparcie finansowe - grupa II "kwietniowa"
Uprzejmie informujemy, iż wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego wraz z załącznikami należy złożyć w biurze projektu do dnia 12.12.2011r. do godziny 17.00 (decyduje data wpływu do biura projektu).

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-11-04
 
31.10.2011r. - BIURO NIECZYNNE
Uprzejmie informujemy, iż dnia 31.10.2011r. (tj. poniedziałek) biuro projektu będzie nieczynne. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-10-27
 
WYNIKI TESTU WIEDZY - Grupa VI
Poniżej prezentujemy wyniki testu wiedzy uczestników II edycji projektu - grupa VI "październikowa".
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-10-26
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA UCZESTNIKÓW III EDYCJI PROJEKTU
dot. uczestników projektu, którzy ukończyli blok szkoleniowo - doradczy w październiku br. - grupa VI
Uprzejmie informujemy, iż wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami należy złożyć w biurze projektu do dnia 14.11.2011r. do godziny 17.00 (decyduje data wpływu do biura projektu,wnioski złożone po terminie nie będą podlegać ocenie).
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-10-21
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE - Grupa I "marcowa"

dot. uczestników projektu, którzy uzyskali wsparcie finansowe - grupa I "marcowa"
Uprzejmie informujemy, iż wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego wraz z załącznikami należy złożyć w biurze projektu do dnia 14.11.2011r. do godziny 17.00 (decyduje data wpływu do biura projektu).

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-10-07
 
LISTA RANKINGOWA dot. wypłaty wsparcia finansowego - grupa IV
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim przedstawia listę rankingową wniosków o wypłatę wsparcia finansowego, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów. Lista dotyczy projektu nr POKL.06.02.00-14-033/10 pn. "Moja własna firma", realizowanego na podstawie Umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w ramach Działania 6.2 - "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", Priorytetu VI PO KL - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-09-28
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA UCZESTNIKÓW III EDYCJI PROJEKTU
dot. uczestników projektu, którzy ukończyli blok szkoleniowo - doradczy we wrześniu br. - grupa V
Uprzejmie informujemy, iż wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami należy złożyć w biurze projektu do dnia 13.10.2011r. do godziny 17.00 (decyduje data wpływu do biura projektu).
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-09-27
 
WYNIKI TESTU WIEDZY - Grupa V

Poniżej prezentujemy wyniki testu wiedzy uczestników II edycji projektu - grupa V "wrześniowa".

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-09-26
 
OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI DO III EDYCJI PROJEKTU - OSOBY ZAKWALIFIKOWANE

Poniżej zamieszczamy wykaz osób, które zakwalifikowały się do III edycji projektu (po teście i rozmowach z psychologiem).

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-09-07
 
WYNIKI REKRUTACJI - III ETAP PROJEKTU

Poniżej zamieszczamy wykaz osób, które zakwalifikowały się na test oraz rozmowy z psychologiem w ramach III etapu realizacji projektu.

Lista rankingowa (plik do pobrania)

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-08-16
 
LISTA RANKINGOWA dot. wypłaty wsparcia finansowego - grupa III "czerwcowa"
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim przedstawia listę rankingową wniosków o wypłatę wsparcia finansowego, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów. Lista dotyczy projektu nr POKL.06.02.00-14-033/10 pn. "Moja własna firma", realizowanego na podstawie Umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w ramach Działania 6.2 - "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", Priorytetu VI PO KL - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.LISTA RANKINGOWA dot. wypłaty wsparcia finansowego - grupa III "czerwcowa"
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-08-08
 
WYNIKI TESTU WIEDZY - Grupa IV

Poniżej prezentujemy wyniki testu wiedzy uczestników II edycji projektu - grupa IV "lipcowa".

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-07-27
 
Wyniki ostatniej edycji rekrutacji

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na dużą liczbę złożonych formularzy rekrutacyjnych podczas ostatniej edycji rekrutacji (blisko pół tysiąca egzemplarzy), ogłoszenie wyników nastąpi najwcześniej w trzecim tygodniu sierpnia. W związku z tym, planowane rozmowy z psychologiem będą miały miejsce na przełomie sierpnia i września.

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-07-22
 
MONITORINGI - Grupa II

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 27-28 lipca br. odbędą się pierwsze monitoringi prowadzenia działalności gospodarczych dla uczestników I edycji projektu (Grupa II - "kwietniowa"). O dokładnym terminie oraz godzinie zostaną Państwo ponformowani telefonicznie. Monitoring zostanie przeprowadzony w biurze projektu. Na monitoring należy przygotować następujące dokumenty: oryginały dokumentów rejestracyjnych Beneficjenta pomocy: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, Zgłoszenie w ZUS; Książka przychodów i rozchodów, Ewidencja środków trwałych, Rejestr sprzedaży i zakupu VAT - jeśli dotyczy, Umowy na świadczenie usług szkoleniowo - doradczych, otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej (wraz z aneksami oraz załącznikami), Biznes plan, Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego, Harmonogram rzeczowo - finansowy, Umowa najmu/dzierżawy lokalu, akt własności, oryginały dowodów zapłaty za składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-07-22
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU
dot. uczestników projektu, którzy ukończyli blok szkoleniowo - doradczy w lipcu br. - grupa IV
Uprzejmie informujemy, iż wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami należy złożyć w biurze projektu do dnia 11.08.2011r. do godziny 17.00 (decyduje data wpływu do biura projektu).
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-07-22
 
MONITORINGI - Grupa I

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 28-30 czerwca br. odbędą się pierwsze monitoringi prowadzenia działalności gospodarczych dla uczestników I edycji projektu (Grupa I - "marcowa"). O dokładnym terminie oraz godzinie zostaną Państwo ponformowani telefonicznie. Na monitoring należy przygotować następujące dokumenty: oryginały dokumentów rejestracyjnych Beneficjenta pomocy: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, Zgłoszenie w ZUS; Książka przychodów i rozchodów, Ewidencja środków trwałych, Rejestr sprzedaży i zakupu VAT - jeśli dotyczy, Umowy na świadczenie usług szkoleniowo - doradczych, otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej (wraz z aneksami oraz załącznikami), Biznes plan, Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego, Harmonogram rzeczowo - finansowy, Umowa najmu/dzierżawy lokalu, akt własności, oryginały dowodów zapłaty za składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-06-21
 
WYNIKI TESTU WIEDZY - Grupa III

Poniżej prezentujemy wyniki testu wiedzy uczestników II edycji projektu - grupa III "czerwcowa".

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-06-21
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU
dot. uczestników projektu, którzy ukończyli blok szkoleniowo - doradczy w czerwcu br. - grupa III
Uprzejmie informujemy, iż wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami należy złożyć w biurze projektu do dnia 08.07.2011r. do godziny 17.00 (decyduje data wpływu do biura projektu).
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-06-21
 
LISTA RANKINGOWA dot. wypłaty wsparcia finansowego - grupa II

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim przedstawia listę rankingową wniosków o wypłatę wsparcia finansowego, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów. Lista dotyczy projektu nr POKL.06.02.00-14-033/10 pn. "Moja własna firma", realizowanego na podstawie Umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w ramach Działania 6.2 - "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", Priorytetu VI PO KL - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-06-03
 
OGŁOSZENIE REKRUTACJI DO III ETAPU PROJEKTU (grupa V i VI)

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do III etapu projektu pn. "Moja własna firma ".

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-06-03
 
OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI DO II EDYCJI PROJEKTU - OSOBY ZAKWALIFIKOWANE

Poniżej zamieszczamy wykaz osób, które zakwalifikowały się do II edycji projektu (po teście i rozmowach z psychologiem).

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-06-02
 
WYNIKI REKRUTACJI - II ETAP PROJEKTU

Poniżej zamieszczamy wykaz osób, które zakwalifikowały się na test oraz rozmowy z psychologiem w ramach II etapu realizacji projektu.

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-05-13
 
LISTA RANKINGOWA dot. wypłaty wsparcia finansowego - grupa I

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim przedstawia listę rankingową wniosków o wypłatę wsparcia finansowego, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 15,16,17 kwietnia 2011r. Lista dotyczy projektu nr POKL.06.02.00-14-033/10 pn. "Moja własna firma", realizowanego na podstawie Umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w ramach Działania 6.2 - "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", Priorytetu VI PO KL - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-04-29
 
WYNIKI TESTU WIEDZY - Grupa II

Poniżej prezentujemy wyniki testu wiedzy uczestników I edycji projektu - grupa II "kwietniowa".

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-04-19
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA UCZESTNIKÓW I EDYCJI PROJEKTU
dot. uczestników projektu, którzy ukończyli blok szkoleniowo - doradczy w kwietniu br. - grupa II
Uprzejmie informujemy, iż wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami należy złożyć w biurze projektu do dnia 05.05.2011r. do godziny 17.00 (decyduje data wpływu do biura projektu).
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-04-14
 
WYNIKI TESTU WIEDZY - Grupa I

Poniżej prezentujemy wyniki testu wiedzy uczestników I edycji projektu - grupa I "marcowa".

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-04-04
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA UCZESTNIKÓW I EDYCJI PROJEKTU

dot. uczestników projektu, którzy ukończyli blok szkoleniowo - doradczy w marcu br. - grupa I
Uprzejmie informujemy, iż wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami należy złożyć w biurze projektu do dnia 12.04.2011r. do godziny 17.00 (decyduje data wpływu do biura projektu).

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-03-30
 
OGŁOSZENIE REKRUTACJI DO II ETAPU PROJEKTU (grupa III i IV)

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do II etapu projektu pn. "Moja własna firma ".

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-03-18
 
OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI DO I EDYCJI PROJEKTU - OSOBY ZAKWALIFIKOWANE

Poniżej zamieszczamy wykaz osób, które zakwalifikowały się do I edycji projektu (po teście i rozmowach z psychologiem).

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-03-11
 
WYNIKI REKRUTACJI DO I ETAPU PROJEKTU - OSOBY NIEZAKWALIFIKOWANE

Poniżej zamieszczamy wykaz osób, które nie zakwalifikowały się na test oraz rozmowy z psychologiem w ramach I etapu realizacji projektu.

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-03-02
 
WYNIKI REKRUTACJI DO I ETAPU PROJEKTU - TEST I ROZMOWA Z PSYCHOLOGIEM

Poniżej zamieszczamy wykaz osób, które zakwalifikowały się na test oraz rozmowy z psychologiem w ramach I etapu realizacji projektu.

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-02-28
 
OGŁOSZENIE REKRUTACJI DO I ETAPU PROJEKTU (grupa I i II)

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do I etapu projektu pn. "Moja własna firma ".

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-01-18
 
Oferta Pracy nr 2
W związku z realizacją projektu pt. "Moja własna firma" w ramach działania 6.2 POKL, Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza nabór na stanowiska: Psychologa, Trenera, Specjalisty ds. rekrutacji, promocji i sprawozdawczości. Szczegóły oferty znajdują się w załączonym poniżej pliku. Osoby aplikujące prosimy również o wypełnienie oświadczenia dot. oczekiwanego wynagrodzenia brutto.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-01-03
 
Rozpoczęcie realizacji projektu

W wyniku oceny wniosków, złożonych w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Priorytetu VI PO KL "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Moja własna firma".

Celem projektu jest pomoc szkoleniowo-doradcza i finansowa dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Projekt jest skierowany do grupy 96 osób - 42 osoby bezrobotne (w tym 4 długotrwale), 38 nieaktywnych zawodowo (w tym 8 uczących się) oraz 16 osób zatrudnionych (w tym 3 w mikro, 3 w małych, 3 w średnich oraz 7 w dużych przedsiębiorstwach), dodatkowo 20 osób musi pochodzić z terenów wiejskich.

Więcej informacji w zakładce O PROJEKCIE

Zobacz szczegóły » Data dodania:   2011-01-01
 
Oferta Pracy - uzupełnienie
W związku z realizacją projektu pt. "Moja własna firma" w ramach działania 6.2 POKL, Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza nabór na stanowisko: Specjalisty ds. rekrutacji, promocji i sprawozdawczości.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2010-12-14
 
Poszukiwane biuro projektu
W związku z przystąpieniem do projektu pt. „Moja własna firma”, realizowanego w ramach Działania 6.2 POKL, Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza zapotrzebowanie na biuro projektu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2010-12-13
 
Oferta Pracy
W związku z realizacją projektu pt. "Moja własna firma" w ramach działania 6.2 POKL, Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza nabór na stanowiska: Koordynatora projektu, Specjalistę ds. organizacyjnych, Specjalistę ds. obsługi finansowej projektu. Szczegóły oferty znajdują się w załączonym poniżej pliku. Osoby aplikujące prosimy również o wypełnienie oświadczenia dot. oczekiwanego wynagrodzenia brutto.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2010-12-13

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl