A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Aktualności
 
Lista rankingowa - przedłużone wsparcie pomostowe
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, w wyniku zakończenia w dniu 21.08.2018 r. procedury oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego oraz w wyniku zaakceptowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w dniu 15.10.2018 r. Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu pn.: "Most do sukcesu" poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2018-10-18
 
Nabór wniosków - przedłużone wsparcie pomostowe
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ogłasza termin na złożenie dokumentów, celem ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2018-03-30
 
Podstawowa Lista Rankingowa - wsparcie pomostowe podstawowe
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, w wyniku zakończenia w dniu 28.11.2017 r. procedury oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego oraz w wyniku zaakceptowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w dniu 05.01.2018 r. Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu pn.: "Most do sukcesu" poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2018-01-05
 
Nabór wniosków - podstawowe wsparcie pomostowe
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ogłasza termin na złożenie dokumentów, celem ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach podstawowego wsparcia pomostowego.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-11-02
 
Rozliczenie dotacji
W związku z zakończeniem procedury podpisywania umów oraz wypłatą zaliczek w ramach bezzwrotnych dotacji, poniżej publikujemy dokumenty związane z rozliczeniem dokonanych zakupów.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-10-20
 
Podstawowa Lista Rankingowa
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, w wyniku zakończenia w dniu 25.08.2017 r. procedury oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz w wyniku zaakceptowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w dniu 27.09.2017 r. Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu pn.: "Most do sukcesu" poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-09-27
 
Informacja dla uczestników projektu
Uczestników projektu, którzy złożyli Wnioski o przyznanie dotacji uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.08.2017 r. zakończyła pracę Komisja Oceny Wniosków.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-08-28
 
Nabór wniosków - bezzwrotna dotacja (Grupa 1,2,3,4,5)
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ogłasza termin na złożenie dokumentów, celem ubiegania się o wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji (Grupa 1, 2, 3, 4, 5).
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-07-19
 
Ostateczna Lista rankingowa uczestników projektu (Grupa 4 i 5)
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, poniżej prezentuje Ostateczną Listę rankingową uczestników projektu (Grupa 4 i 5).
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-07-05
 
Wstępna Lista rankingowa uczestników projektu (Grupa 4 i 5)
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, poniżej prezentuje Wstępną Listę rankingową uczestników projektu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-07-05
 
Informacja dla uczestników projektu - Grupa 1,2 i 3
Uprzejmie informujemy, iż dnia 16 czerwca br. zakończyliśmy rekrutację uczestników projektu - Grupa 4 i 5. Planowany termin realizacji usług szkoleniowo - doradczych dla ww. grup to okres od 17 lipca do 4 sierpnia.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-06-22
 
Rozpoczęcie rekrutacji nr 2
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu pn.: "Most do sukcesu”. Dokumenty będą przyjmowane w okresie od 23 maja do 16 czerwca br.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-05-23
 
Informacja dot. rekrutacji
W związku z opublikowaniem Ostatecznej Listy rankingowej osób zakwalifikowanych do projektu, na której znalazło się 39 osób, Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, po uzyskaniu akceptacji ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, dotyczącej zmian w Regulaminie rekrutacji i Regulaminie przyznawania środków finansowych planuje w najbliższym czasie rozpocząć drugą rekrutację w ramach projektu, której celem będzie zrekrutowanie 26 Uczestników projektu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-03-10
 
Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu
Eurocentrum Innwowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, poniżej prezentuje Listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-03-06
 
Rozpoczęcie rekrutacji
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu pn.: "Most do sukcesu”. Dokumenty będą przyjmowane w okresie od 17 lutego do 28 lutego br.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2017-02-03
 
Rozpoczęcie realizacji projektu
W wyniku oceny wniosków, złożonych w ramach Działania 7.3 "Zakładanie działalności gospodarczej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Most do sukcesu", który zostanie uruchomiony od 1 października 2016 r., a jego koniec zaplanowano na czerwiec 2018 r.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2016-10-01
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
stat4u
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl