A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Dzia造 tematyczne
Strona g堯wna Rekrutacja do projektu – Wsparcie aktywizacyjne
Rekrutacja do projektu – Wsparcie aktywizacyjne
[2017-03-27] Rekrutacja do projektu – Wsparcie aktywizacyjne

Informujemy, i zg這szenia do projektu „Przedsi瑿iorczo嗆 i kwalifikacje sposobem na kryzys zawodowy w po逝dniowej Wielkopolsce” dot. otrzymania wsparcia s逝膨cego aktywizacji zawodowej (kurs oraz sta zawodowy) b璠 przyjmowane w dniach 28.03.2017 – 28.04.2017 w godzinach 7.00 – 15.00 w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Budowlanych 5. 

WARUNKI UCZESTNICTWA  

W projekcie mog wzi望 udzia osoby, które 陰cznie spe軟iaj nast瘼uj帷e warunki:

  • s osobami przewidzianymi do zwolnienia, zagro穎nymi zwolnieniem z pracy lub zwolnionymi  z przyczyn dotycz帷ych zak豉du pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsi瑿iorstw;

Osoby poni瞠j 30 roku 篡cia mog skorzysta ze wsparcia tylko i wy陰cznie w sytuacji gdy
w momencie otrzymania pierwszej formy wsparcia w ramach projektu s pracownikami zagro穎nymi zwolnieniem z pracy lub przewidzianymi do zwolnienia z pracy z przyczyn dotycz帷ych zak豉du pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsi瑿iorstw zgodnie z definicjami w § 2 pkt 1 Regulaminu rekrutacji uczestników.

 

W przypadku pracowników zagro穎nych zwolnieniem stosunek pracy powinien zosta wypowiedziany lub ulec rozwi您aniu z pracy z przyczyn dotycz帷ych zak豉du pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsi瑿iorstw do momentu otrzymania wsparcia w formie sta簑 zawodowego.

  • zamieszkuj (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego w nast瘼uj帷ych powiatach: powiat kaliski, miasto Kalisz, k瘼i雟ki, krotoszy雟ki, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski.

Przed przyst徙ieniem do projektu nale篡 zapozna si z Regulaminem rekrutacji uczestników.

ETAPY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

  • z這瞠nie przez Kandydatów Formularzy rekrutacyjnych;
  • weryfikacja kryteriów kwalifikowalno軼i i ocena Formularzy rekrutacyjnych pod wzgl璠em formalnym;
  • II etap oceny w ramach której mo積a maksymalnie otrzyma 25 punktów (opis kryteriów II § 2 pkt 7c  Regulaminu rekrutacji uczestników);
  • wybór 30 uczestników;
  • doradztwa zawodowe po陰czone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Dzia豉nia, które na ma celu wybór 軼ie磬i aktywizacyjnej dla uczestnika projektu (m. in. wybór kursu).

Dokumenty rekrutacyjne nale篡 sk豉da:

  • osobi軼ie (od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinach 7.00 – 15.00, w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Budowlanych 5); 
  • za po鈔ednictwem poczty/kuriera (na adres Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5) – liczy si data wp造wu formularza do Eurocentrum (Kandydat zobowi您any jest do zachowania dowodu nadania dokumentacji).
  • drog elektroniczn (na adres email: m.plewinska@euro.ctiw.pl);

Ka盥ej osobie, która z這篡 Formularz rekrutacyjny zostanie nadany numer identyfikacyjny.  Numer identyfikacyjny Kandydata zostanie umieszczony zamiast imienia i nazwiska na listach rankingowych. W przypadku osobistego z這瞠nia dokumentów rekrutacyjnych Kandydat otrzyma potwierdzenie ich z這瞠nia wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym. Natomiast w przypadku z這瞠nia formularza za po鈔ednictwem poczty/kuriera Kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o nadanym mu numerze identyfikacyjnym.

Wype軟ienie formularza i wszystkich o鈍iadcze oznacza, 瞠 Kandydat jest 鈍iadomy, i spe軟ia wymagania formalne wymienione w Regulaminem rekrutacji uczestników.

W celu zg這szenia swojego uczestnictwa w projekcie nale篡 z這篡 Formularz rekrutacyjny:

Plik do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Rekrutacja uczestników b璠zie prowadzona zgodnie z przyj皻 we Wniosku o dofinansowanie projektu struktur grup docelowych projektu. Struktura ta wynika z analizy sytuacji panuj帷ej na regionalnym rynku oraz ma na celu przeciwdzia豉nie problemom spo貫czno軼i Po逝dniowej Wielkopolski. Limity te zosta造 podane w Regulaminie rekrutacji uczestników. (I §2 pkt 6).

W przypadku zagro瞠nia osi庵ni璚ia rezultatów b康 niezrekrutowania grupy docelowej okre郵onej w § 2 Regulaminie rekrutacji uczestników oraz we wniosku o dofinansowanie Eurocentrum Innowacji
i Przedsi瑿iorczo軼i zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania listy kandydatów zakwalifikowanych do udzia逝 w projekcie.

Wszelkie informacje nt. rekrutacji do projektu udzielane s w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i przy ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pod nr tel. 62 736 10 27, elektronicznie – m.plewinska@euro.ctiw.pl

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i Ostr闚 Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostr闚 Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl