A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU - WSTĘPNE LISTY RANKINGOWE
WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU - WSTĘPNE LISTY RANKINGOWE
[2017-11-13] WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU - WSTĘPNE LISTY RANKINGOWE

W wyniku I etapu rekrutacji do projektuPrzedsiębiorczość i kwalifikacje sposobem na kryzys zawodowy w południowej Wielkopolscezłożono 74 Formularze rekrutacyjne, 3 osoby nie spełniły warunków kwalifikowalności udziału w projekcie, 71 osób zakwalifikowało się do udziału w projekcie tj. rozmowy z doradcą (IPD), następnie do oceny eksperckiej przedłożonych Opisów działalności gospodarczej oraz diagnozy kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadzonej przez doradcę zawodowego.

O zakwalifikowaniu się danej osoby do kolejnego etapu projektu (zgodnie z IPD) tj. Bloku szkoleniowo – doradczego mającego na celu przygotowanie uczestników projektu do prowadzenia działalności gospodarczej decydowała liczba uzyskanych punktów podczas oceny merytorycznej Opisu działalności gospodarczej (maksymalnie 60 punktów) oraz ocena z diagnozy kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dokonana przez doradcę zawodowego (maksymalnie 40 punktów).

Wstępne listy rankingowe

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Osoby, które w wyniku przeprowadzonych ocen nie zakwalifikowały się do kolejnego etapu projektu i/lub nie zgadzają się z uzyskaną oceną mogą wnieść odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dnia 20 listopada br. do godz. 15.00.

Przebieg Procedury odwoławczej opisany w §8 Regulaminu rekrutacji uczestników (dostępny w zakładce Dokumenty na stronie internetowej projektu).


 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl