A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Wydłużenie Obrad Komisji Oceny Wniosków
Wydłużenie Obrad Komisji Oceny Wniosków
[2018-01-19] Wydłużenie Obrad Komisji Oceny Wniosków

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na przedłużające się Obrady Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej przedłożonych przez uczestników projektu Lista rankingowa osób rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach projektu zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu dnia 23.01.2018 r.

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl