A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Dzia造 tematyczne
Strona g堯wna Dodatkowe dotacje
Dodatkowe dotacje
[2018-03-05] Dodatkowe dotacje

Z przyjemno軼i informujemy, i Eurocentrum otrzyma這 pozytywn decyzj ze strony Urz璠u Marsza趾owskiego w Poznaniu w odpowiedzi na pro軸 o udzielenie dodatkowych 4 dotacji na rozpocz璚ie dzia豉lno軼i gospodarczych w ramach projektu.

Ostateczne listy rankingowe

W zwi您ku z powy窺zym osoby znajduj帷e si na OSTATECZNEJ LI列IE RANKINGOWEJ OSÓB, KTÓRE UZYSKAΧ WSPARCIE FINANSOWE NA ROZPOCZ犴IE DZIAxLNO列I GOSPODARCZEJ Lp. 46 - 49 s zobowi您ane zarejestrowa dzia豉lno嗆 gospodarcz z dat rozpocz璚ia prowadzenia dzia豉lno軼i od dnia 12.03.2018 r. oraz do dnia 13.03.2018 r. do biura projektu prosimy o dostarczenie nast瘼uj帷ych dokumentów:

1.      Kserokopia aktualnego dokumentu po鈍iadczaj帷ego zg這szenie w ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZZA).

2.      O鈍iadczenie o rachunku bankowym (plik do pobrania).

3.    Dane wystawcy i por璚zyciela (plik do pobrania) niezb璠ne do przygotowania zabezpieczenia umowy w formie weksla in blanco.

4.     Za鈍iadczenie z zak豉du pracy Por璚zyciela o wysoko軼i osi庵anych dochodów w ci庵u ostatnich 3 miesi璚y (minimum 2 100,00 PLN brutto/miesi璚znie), w przypadku prowadzenia w豉snej dzia豉lno軼i gospodarczej przez por璚zyciela PIT za rok 2017 oraz zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesi帷e, w przypadku osób, które maj ustalone prawo do emerytury lub renty np. Decyzj o przyznaniu emerytury lub renty lub inny dokument po鈍iadczaj帷y ten fakt (kwota otrzymywanej emerytury lun renty min 2 100,00 PLN brutto/miesi璚znie).

5.    O鈍iadczenie zgody ma鹵onka/ma鹵onki wystawcy weksla (uczestnika projektu) (plik do pobrania) lub O鈍iadczenie o niepozostawaniu w zwi您ku ma鹵e雟kim (plik do pobrania) lub O鈍iadczenie o posiadaniu rozdzielno軼i maj徠kowej (plik do pobrania).

6.    O鈍iadczenie zgody ma鹵onka/ma鹵onki por璚zyciela (plik do pobrania) lub O鈍iadczenie o niepozostawaniu w zwi您ku ma鹵e雟kim (plik do pobrania) lub O鈍iadczenie o posiadaniu rozdzielno軼i maj徠kowej (plik do pobrania).

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i Ostr闚 Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostr闚 Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl