A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna O projekcie
O projekcie

W wyniku oceny wniosków, złożonych w ramach Poddziałania 6.5 "Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn.: " Przedsiębiorczość i kwalifikacje sposobem na kryzys zawodowy w południowej Wielkopolsce ".

Projekt jest skierowany do 90 osób w wieku aktywności zawodowej przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw zamieszkujących powiaty: kaliski, miasto Kalisz, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski.

W ramach projektu oferujemy:

1.    Kursy ponoszące kwalifikacje zawodowe – 30 osób;

 • wybór kursu będzie wynikał z Indywidualnego Planu Działania uczestnika projektu,
 •  kursy zakończą się egzaminem oraz nadaniem certyfikatu/uprawnień.

2.    Staże zawodowe – czas trwania 5 miesięcy – dla 30 osób, które ukończą kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

3.    Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone ze   wsparciem doradczo – szkoleniowym

 • szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (76 h) dla 60 osób,
 • bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 23 000,00 PLN dla 45 osób.

 
 Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Wparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, jest skierowane wyłącznie do osób powyżej 29 roku życia, które utraciły zatrudnienie z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub są pracownikami przewidzianymi do zwolnienia z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw.

Osoby ubiegające się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej dodatkowo  powinny należeć do co najmniej jednej z poniższych grup:

 

 •        osoby z niepełnosprawnościami;
 •        osoby powyżej 50 roku życia;
 •        kobiety;
 •        pracownicy o niskich kwalifikacjach.

Ponadto nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres jednego roku przed przystąpieniem do projektu oraz nie otrzymały w okresie ostatnich 3 lat dotacji ze środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W projekcie priorytetowo traktowane będą:

 •   kobiety;
 •   osoby o niskich kwalifikacjach;
 •   osoby w wieku powyżej 50 roku życia;
 •   osoby pochodzące z terenów wiejskich.

 
Rekrutacja uczestników:

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w miesiącach marzec/kwiecień 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl