A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Dokumenty
Dokumenty

Formularz rekrutacyjny
Opis działalności gospodarczej
Karta oceny Formularza rekrutacyjnego
Karta oceny Formularza rekrutacyjnego/Opisu działalności gospodarczej
Regulamin rekrutacji uczestników
Regulamin przyznania środków finansowych na rozwój działalności
Biznes Plan
Karta oceny Biznes Planu

Rozliczenie

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

(Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym przedsięwzięcia zostało zawarte w Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, nie ma potrzeby pobierania oddzielanego dokumentu)

Poniżej dokument dotyczy używanych środków trwałych

Oświadczenie sprzedającego i kupującego


 

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl