facebook
 
A A A
Home site Contact SiteMappl en de frfb
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Realizowane Projekty
Newsletter
Chcesz być na bieżąco. Zapisz się!
Szkolenia
 
  Odznaczenia i Nagrody
EUROCENTRUM
 
     
  Klub
Mikroprzedsiębiorców
"Nasze firmy"
 

Zrealizowane projekty
Strona główna Fundusz Pożyczkowy JEREMIE
Fundusz Pożyczkowy JEREMIE

Na mocy podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości a Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, zapraszamy firmy z sektora MMŚP oraz osoby planujące rozpocząć własną działalność gospodarczą do skorzystania z oferty Funduszu Pożyczkowego ARR S.A. w Koninie. Dla Agencji to już trzecia umowa operacyjna z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na realizację projektu - Pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE. Do tej pory Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie udzieliła 137 pożyczek na ponad 15 mln zł. Od 13 lipca br. Fundusz Pożyczkowy ARR S.A. w Koninie przyjmuje wnioski w ramach projektu - Pożyczki JEREMIE_3, w którym przedsiębiorcy mają do wykorzystania ponad 5 mln w okresie niespełna 6 m-cy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pożyczki JEREMIE_3: www.jeremie.arrkonin.org.pl

Pożyczka START’UP – pożyczka dla osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej i/lub prowadzą działalność nie dłużej niż 24 m-ce

Pożyczka STANDARD – pożyczka dla firm działających powyżej 24 m-cy

 • min. kwota pożyczki 10 tys. zł
 • max. kwota pożyczki 250 tys. zł 
 • wymagany wkład własny w wysokości min. 10% wartości całej inwestycji
 • okres spłaty pożyczki max. 60 miesięcy (5 lat)
 • możliwość uzyskania max. 6 miesięcznej karencji w spłacie kapitału
 • oprocentowanie 2%

WAŻNE: Nie są pobierane żadne opłaty za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę ani prowizja od jej udzielenia.

Cel na jaki może być przeznaczona pożyczka?

 • zakup, budowę lub modernizację obiektów
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • zakup wyposażenia np. maszyn, urządzeń
 • zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych
 • oraz INNE cele przyczyniające się do rozwoju firmy.

Rodzaj inwestycji wykluczonych z pożyczek JEREMIE:

 • inwestycje na rzecz agroturystyki  i działalności rolniczej
 • przeznaczenia całości pożyczki na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej
 • konsolidacja innych posiadanych zobowiązań finansowych
 • zakupy nie mające charakteru gospodarczego
 • przeznaczenie pożyczki na tzw. leasingową opłatę wstępną.

Kto może ubiegać się o pożyczkę JEREMIE?

 • każdy kto zamierza być lub już jest mikro/ małym/ średnim przedsiębiorstwem – według Definicji MŚP
 • osoby/firmy nie podlegające ubezpieczeniu społecznemu w ramach KRUS
 • osoby/firmy które mają lub zamierzają zarejestrować siedzibę firmy w Wielkopolsce lub  prowadzić tam działalność gospodarczą
 • osoby/firmy, których cel projektu podlegający finansowaniu z Inicjatywy JEREMIE nie dotyczy PKD według Listy Wykluczeń
 • przedsiębiorcy, którzy nie mają statusu przedsiębiorcy zagrożonego – według Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • osoby/firmy, na których nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem
 • przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli limitu udzielonej pomocy de minimis – według Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dn. 18 grudnia 2013r.
 • osoby/firmy, które uzyskały wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą aplikować o środki z JEREMIE najwcześniej po upłynięciu 1 roku od uzyskania w/w wsparcia.

Ograniczenia! - Firmy transportowe nie mogą ubiegać się o pożyczkę na zakup środków transportu!

Akceptowane formy zabezpieczenia pożyczki?

 • weksel własny in blanco – obowiązkowo dodatkowo jedna z poniższych form zabezpieczeń
 • poręczenie wg prawa cywilnego, w tym również poręczenie funduszu poręczeniowego (do 30% wartości wnioskowanej pożyczki)
 • hipoteka na nieruchomości (min. 110% wartości pożyczki)
 • przelew wierzytelności
 • gwarancje bankowe
 • sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego (min. 130% wartości pożyczki)
 • inne.

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia można stosować łącznie.

Co może stanowić wkład własny:

 • gotówka i majątek, który Pożyczkobiorca zamierza przeznaczyć na realizację projektu
 • poniesione i udokumentowane koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu na 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę
 • majątek zaangażowany bezpośrednio w projekt.

Wszystkie niezbędne do pobrania dokumenty znajdują się na stronie www.jeremie.arrkonin.org.pl

Zachęcamy również do obejrzenia filmu promującego Inicjatywę JEREMIE w subregionie konińskim

http://epoznan.pl/news-news-59263-JEREMIE_-_fundusze_na_rozwoj_Twojej_firmy

 Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Eurocentrum w Ostrowie Wielkopolskim,
przy ul. Budowlanych 5, lub pod nr telefonu 62 736 10 27
lub bezpośrednio w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
ul. Zakładowa 4, tel. 63 245 30 95 wew. 64

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013″

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl